272. Snygga spiror (36/365)

Har gjort ännu en reflektion över vad som kommer med att man har kameran med i vardagen. Man fotograferar nått man sett många gånger förut, men man har inte sett alla detaljerna.

En gammal järnvägsstation.

Denna byggnad hade jag tänkt på som mitt foto på temat Torn.